Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Παραδοτέα έως 31/12/2011 - Καζολέα Μ.

2 δημοσιεύσεις

Delis, Α.Ι., Nikolos, Ι.Κ., and Kazolea, M. (2011). “Performance and comparison of cell-centered and node-centered unstructured finite volume discretizations for shallow water free surface flows”. Archives of Computational Methods in Engineering vol. 18 (1).

Kazolea, M., Delis, A.I. (δεκτό για δημοσίευση). "A well-balanced shock-capturing hybrid finite volume-finite difference numerical scheme for extended 1d Boussinesq models". Applied Numerical Mathematics (2011).