Στοιχεία διατριβής

Τίτλος 

Ευφυή ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά δίκτυα αισθητήρων.

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής 

Τριμελής Επιτροπή

Καθηγητής Νικόλαος Νικολαίδης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (επιβλέπων).

Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Συμπεθέρος, Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. 

Παραδοτέα έργου

Α) Ενισχυόμενο πρόγραμμα διδακτορικής έρευνας: 1

Β) Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις/μονογραφίες που αναμένονται να προκύψουν από την διδακτορική έρευνα: 3

Περιγραφή

Παραδοτέο 1: Κεφάλαιο διδακτορικής διατριβής και δημοσίευση.

Παραδοτέο 2: Κεφάλαιο διδακτορικής διατριβής και δημοσίευση.

Παραδοτέο 3: Κεφάλαιο διδακτορικής διατριβής και δημοσίευση.

Άλλα στοιχεία

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 45.000 €

Διάρκεια διδακτορικής έρευνας: 36 μήνες 

Έναρξη διδακτορικής έρευνας: 01-02-2011 

Εκτιμώμενη λήξη διδακτορικής έρευνας: 31-01-2014

Παράταση λήξης διδακτορικής διατριβής: 31-12-2014

Παρουσίαση διδακτορικης διατριβής:

Επικοινωνία

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Εργαστήριο 

Τηλέφωνο: 28210 37786

Ηλεκτρονική διεύθυνση: dionissis.efstathiou<στο>enveng.tuc.gr

Διδακτορική Διατριβή

Δεν υπάρχουν νέα.

Δημοσιεύσεις

Δεν υπάρχουν νέα.

Συνέδρια

Efstathiou, D., Moraetis, D. and N.P. Nikolaidis (2012). “Environmental Cyberinfrastructure at the Koiliaris Critical Zone Observatory”. 5th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, 4-7 July 2012, Athens. 
Περισσότερα
Nikolaidis, P., Efstathiou, D. (2011). ”Research Areas and Key Scientific Questions addressed at the Koiliaris River Basin – CZO”. International Workshop on Design of Global Environmental Gradient Experiments using International CZO Networks, 8-9...
Περισσότερα

Όλα τα Νέα του Υποψήφιου

Έρευνα σε εξέλιξη.
Περισσότερα
Έρευνα σε εξέλιξη.
Περισσότερα
1 ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο Efstathiou, D., Moraetis, D. and N.P. Nikolaidis (2012). “Environmental Cyberinfrastructure at the Koiliaris Critical Zone Observatory”. 5th International Conference from Scientific Computing to Computational...
Περισσότερα
Έρευνα σε εξέλιξη.
Περισσότερα
Efstathiou, D., Moraetis, D. and N.P. Nikolaidis (2012). “Environmental Cyberinfrastructure at the Koiliaris Critical Zone Observatory”. 5th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, 4-7 July 2012, Athens. 
Περισσότερα
1 ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο Nikolaidis, P., Efstathiou, D. (2011). "Research Areas and Key Scientific Questions addressed at the Koiliaris River Basin - CZO". International Workshop on Design of Global Environmental Gradient Experiments using...
Περισσότερα
Nikolaidis, P., Efstathiou, D. (2011). ”Research Areas and Key Scientific Questions addressed at the Koiliaris River Basin – CZO”. International Workshop on Design of Global Environmental Gradient Experiments using International CZO Networks, 8-9...
Περισσότερα