Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής στελεχώνεται από υψηλού επιπέδου προσωπικό το οποίο διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα καθώς και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Γιάννης Ατζαράκης Διευθυντής
Ελευθερία Πετράκη Προϊστάμενη Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Κωνσταντίνα Γλυμιδάκη Προϊστάμενη Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής
Παναγιώτης Κοντογιάννης Προϊστάμενος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής
Μαρία Βογιατζάκη Διοικητική και οικονομική διαχείριση

Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής

Σπύρος Κουλουριδάκης Μηχανολόγος Μηχανικός, ΤΕ
Μανόλης Μαραγκουδάκης Μηχανικός Αυτοματισμού, ΤΕ
Αδαμαντία Αικατερίνη Σαραβελάκη Πληροφορικός
Ελευθερία Σιάχαλου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Αλέξανδρος Σταματάκης Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΤΕ

Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής

Σήφης Κονταξάκης Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Ανδρέας Μαυρεδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Μαρία Παθιάκη Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
Βασίλης Παπαδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
Γιώργος Φιωτάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Θεανώ Λυραντωνάκη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
Γιώργος Μαρκουλάκης Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΤΕ
Ελένη Σπανάκη Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΤΕ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012