Οι διαφάνειες του μαθήματος ταξινομούνται κάτωθι σε τρεις ενότητες:

 

Οικονομική Διαχείρηση

Στρατηγική & Ποιότητα

  1. Προσέγγιση Balanced Scorecard (pdf)
  2. Επιχειρηματική Αριστεία (pdf)

  3. Case Study (pdf)
    Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

  4. Case Study (pdf)
    Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012