Το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είχε διάρκεια έως το Σεπτέμβριο του 2013. Αργότερα, η Πράξη επεκτάθηκε έως το Νοέμβριο του 2014.

 

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα παρουσιάζεται κάτωθι.

 

Πίσω στις Δράσεις της ΜΚΕ

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012