Το Μηχανογραφικό Κέντρο του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής διαθέτει για τους χρήστες του 4 (τέσσερεις) συσκευές σάρωσης (scanners) μέγιστου μεγέθους χαρτιού Α3, με σκοπό την χρήση τους για την ψηφιοποίηση εικόνων και κειμένων.
Οι συσκευές αυτές είναι:

  • Δύο μοντέλα Epson GT 15000
  • Δύο μοντέλα HP ScanJet 5590

Διαδικασία Σάρωσης με τον Epson GT 15000

Για να ψηφιοποιήσετε τις εικόνες ή τα κείμενά σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή EPSON Scan που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή όπου έχει τοποθετηθεί ο σαρωτής Epson GT 15000 και χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σάρωσης για το συγκεκριμένο σαρωτή.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της κατάλληλου συντόμευσης (shortcut) που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας (Desktop). H εφαρμογή διαθέτει τρεις καταστάσεις λειτουργίας (Modes). Από την επιλογή «Mode» μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των Home Mode, Office Mode και Professional Mode.

Όποια κατάσταση λειτουργίας και αν επιλέξετε υπάρχουν στο κάτω μέρος του παράθυρου της εφαρμογής δύο κουμπιά. Τα «Preview» και «Scan»:

  • Με το «Preview» μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του εγγράφου σας.
  • Με το «Scan» ξεκινάει η διαδικασία της σάρωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοίγει ο φάκελος όπου αποθηκεύτηκε η εικόνα.

Κατάσταση Λειτουργίας Home Mode

Στην κατάσταση λειτουργίας Home Mode εμφανίζεται  παράθυρο με τις εξής επιλογές:

  • Στην επιλογή Document Type επιλέγετε τον τύπο του εγγράφου που σαρώνετε. Εάν δεν επιλέξετε το σωστό τύπο υπάρχει περίπτωση να μη γίνει σωστά η σάρωση.
  • Στην επιλογή Image Type διαλέγετε αν θέλετε έγχρωμη (color), σε διαβαθμίσεις του γκρι (grayscale) ή ασπρό-μαυρη (black & white) σάρωση.
  • Στην επιλογή Destination διαλέγετε την ποιότητα σάρωσης ανάλογα με το που θα χρησιμοποιηθεί η εικόνα.

Αφού κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και πατήσετε το «Preview», ένα νέο παράθυρο θα ανοίξει με το έγγραφο σας. Στο αρχικό παράθυρο θα ενεργοποιηθεί το πεδίο Target Size στην επιλογή Destination.

Εκεί επιλέγετε το μέγεθος της εικόνας π.χ. Α4, Α3 κ.λπ. Δίπλα από το πεδίο Target Size υπάρχει ένα κουμπί που ορίζει τον προσανατολισμό (orientation).

Μόλις διαλέξετε αυτές τις τελευταίες επιλογές επιστρέφετε στο παράθυρο «Preview». Εκεί έχει εμφανιστεί ένα περίγραμμα το οποίο μπορείτε να σύρετε ώστε να καλύψει πλήρως το έγγραφο.

Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε στη σάρωση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012