Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Home

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο του Έργου:  Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση πολιτικών στήριξης της προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στα νέα οικονομικά δεδομένα, για την αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας. Πρωτότυπο στάδιο της μελέτης είναι η ανάπτυξη ή και η βελτίωση συστημάτων διαχείρισης των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας (ΣΔΥΑΕ) κυρίως των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων  με στόχο να συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος συνεισφέροντας ευρύτερα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας

Μέλη ομάδας έργου: Eco-Efficiency Συμβουλευτική και Τεχνική Ε.Π.Ε, Ε. Αθανασάκη - Α. Μπόγδης Ε.Π.Ε, Πολυτεχνείο Κρήτης

Διάρκεια: Ιούλιος 2011 – Μάιος 2012

Χρηματοδότηση: ΣΕΒ-Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας