Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Ωράριο Λειτουργίας και Επικοινωνία

 

Κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων το Δ1 κτίριο της  Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί από Δευτέρα έως και παρασκευή, από 9:00 - 19:45.

Με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π. (γραφείο δανεισμού) μπορείτε να επικοινωνείτε καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της Βι.Κε.Π. στο τηλέφωνο 28210-37440 και στο fax 28210-37576.

Επικοινωνία με τη Βι.Κε.Π.:

Πολυτεχνείο Κρήτης
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
Κτίριο Δ1, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 
Τ.Κ. 73 100 Χανιά, Κρήτη 
Τηλ. +30 28210 37440
Fax +30 28210 37576 
E-mail: info<στο>library.tuc.gr
Ιστοσελίδα: www.library.tuc.gr

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012