Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Ασύρματη Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το Κέντρο Διαχείρισης & Ανάπτυξης Δικτύων προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στο Internet στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Η υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Για λόγους ασφαλείας του Ασύρματου Δικτύου, η πρόσβαση ελέγχεται μέσω κωδικών πρόσβασης οι οποίοι δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Κέντρο Διαχείρισης & Ανάπτυξης Δικτύων. Η πρόσβαση χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ασφαλείας, καθώς υποστηρίζεται από υποδομή τελευταίας τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης & Ανάπτυξης Δικτύων: www.noc.tuc.gr 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012