Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Υπηρεσία Video On Demand (Βίντεο κατ' Απαίτηση)

Η υπηρεσία Video On Demand (Βίντεο κατ' απαίτηση) δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει ψηφιοποιημένες βιντεοταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω δικτύου. Οι βιντεοταινίες αυτές αποτελούν μέρος της συλλογής οπτικοακουστικού υλικού της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Βι.Κε.Π.).

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από τον σύνδεσμο Video On Demand

Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο από το δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης και στα μέλη της πολυτεχνικής κοινότητας με χρήση των προσωπικών τους διαπιστευτηρίων (username και password) του λογαριασμού e-υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο μόνος περιορισμός που υπόκειται η χρήση της, είναι ότι μια βιντεοταινία μπορεί να προβάλλεται ταυτόχρονα μόνο σε έναν χρήστη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012