Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
ISO 9001
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην προσπάθειά της να παρέχει στους χρήστες της όσο το δυνατόν πιο έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση, επιδιώκει μέσω συνεργασιών, στα πλαίσια του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), αλλά και μεμονωμένα, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών ηλεκτρονικών περιοδικών. Έως το τέλος του 2015, παρείχε πρόσβαση σε 8.202 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012