Θέσεις πρακτικής άσκησης μπορείτε να αναζητήσετε και μέσω της υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr), η οποία διασύνδεει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ.) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ΑΕΙ και τους φοιτητές.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν στο https://submit-atlas.grnet.gr/ με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν λάβει από το Πολυτεχνείο Κρήτης και να αναζητήσουν τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής. Στην περίπτωση που βρεθεί κάποια θέση που τους ενδιαφέρει, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός τους.

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012