Σύνδεσμοι

Συναντήσεις εργασίας

Η Ειδική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Πόρων οργανώνει στα πλαίσια της ενίσχυσης των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας συναντήσεις εργασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα.

Δ.Α.ΣΤΑ άλλων ιδρυμάτων

Α.Ε.Ι.

Δ.Α.ΣΤΑ. Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ.Α.ΣΤΑ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δ.Α.ΣΤΑ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ.Α.ΣΤΑ. Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

Δ.Α.ΣΤΑ. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Δ.Α.ΣΤΑ. Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ.Α.ΣΤΑ. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Δ.Α.ΣΤΑ. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δ.Α.ΣΤΑ. Ιονίου Πανεπιστημίου

Δ.Α.ΣΤΑ. Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Κρήτης

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Πατρών

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Πειραιά

Δ.Α.ΣΤΑ. Παντείου Πανεπιστημίου

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Δ.Α.ΣΤΑ. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Α.Τ.Ε.Ι

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Δ.Α.ΣΤΑ. Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Δ.Α.ΣΤΑ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πατρών

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012