Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

2ου Σεμιναρίου Επιχειρηματικότητας 30-11-2011

 

1ο Σεμινάριο 23-11-2011 (ολοκληρώθηκε)

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012