Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

2ου Σεμιναρίου Επιχειρηματικότητας 30-11-2011

 

1ο Σεμινάριο 23-11-2011 (ολοκληρώθηκε)

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012