Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βι.Κε.Π, το οπτικοακουστικό υλικό δεν δανείζεται. Προκειμένου να διευκολύνει την αξιοποίηση του Ο/Α υλικού της από τους χρήστες, η Βι.Κε.Π παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου εξοπλισμού εντός των χώρων της.

Στο κτίριο Δ1 της Βι.Κε.Π. διατίθενται για την παρακόλουθηση του οπτικοακουστικού υλικού τα παρακάτω:

1. Σύστημα αναπαραγωγής DVD για τη παρακολούθηση ταινιών.

2.Υποσύστημα δορυφορικών δεκτών με τηλεόραση, που δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης δορυφορικών προγραμμάτων. 

Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναπαράγουν το εν λόγω υλικό στον δικό τους φορητό Η/Υ, πάντα εντός του χώρου της Βι.Κε.Π.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012