Προπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι 5ετούς φοίτησης και απονέμουν «Δίπλωμα Μηχανικού»,  με εξειδίκευση στα αντικείμενα που καθορίζονται από τα επιμέρους Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις προπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τους συνδέσμους για τις Ακαδημαϊκές Σχολές.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012