Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι 5ετούς φοίτησης και απονέμουν «Δίπλωμα Μηχανικού»,  με εξειδίκευση στα αντικείμενα που καθορίζονται από τα επιμέρους Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις προπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τους συνδέσμους για τις Ακαδημαϊκές Σχολές.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012