Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κωδικό με τον οποίο κάποιος τρίτος μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας και τη σχέση σας με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο κάθε κωδικός παραμένει ενεργός για περιορισμένο χρονικό διάστημα (7 ημέρες) μετά την παρέλευση του οποίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να λάβετε από τη σελίδα της υπηρεσίας ελέγχου κατάστασης από τρίτους.

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασής σας για να κάνετε χρήση αυτής της σελίδας

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012