Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κωδικό με τον οποίο κάποιος τρίτος μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας και τη σχέση σας με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο κάθε κωδικός παραμένει ενεργός για περιορισμένο χρονικό διάστημα (7 ημέρες) μετά την παρέλευση του οποίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να λάβετε από τη σελίδα της υπηρεσίας ελέγχου κατάστασης από τρίτους.

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασής σας για να κάνετε χρήση αυτής της σελίδας

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012