Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022(Πράξη Ανασυγκρότησης)

  1. Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πρύτανης
  2. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Αντιπρύτανης
  3. Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, Αντιπρύτανης
  4. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης, Αντιπρύτανης
  5. Καθηγητής Ευάγγελος Γρηγορούδης, Κοσμήτορας της Σχολής ΜΠΔ

      (Αναπληρωτής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης)

      6. Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης,Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΧΟΠ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας)

      7. Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Διονύσιος Χριστόπουλος)

     8. Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά, Κοσμήτορας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης)

      9. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης Κοσμήτορας της Σχολής ΑΡΜΗΧ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης)

     10. Φώτιος Καζάσης,εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ

     11. Παυλίνα Ροτόντο, εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ

Χρέη γραμματέως ασκεί η κα Δήμητρα Χαβρέ, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., με βαθμό Α’,  ειδικότητας Π.Ε. Μεταφραστών –Διερμηνέων.

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

1. Πρύτανης: Καθηγητής  Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

2. Αντιπρύτανης: Αναπληρωτής Καθηγητής Λαγουδάκης Μιχαήλ

3. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος

4. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ

5. Κοσμήτορας Σχολής Μ.Π.Δ.: Καθηγητής Γρηγορούδης Ευάγγελος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Καθ. Ζοπουνίδης Κων/νος)

6. Κοσμήτορας Σχολής Μηχ.Ο.Π: Καθηγητής Γαλετάκης Μιχαήλ  (Αναπλ. Κοσμήτορα: Καθ. Κομνίτσας Κων/νος)

7. Κοσμήτορας Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.: Καθηγητής Καρυστινός Γεώργιος  (Αναπλ. Κοσμήτορα: Καθ. Χριστόπουλος Διονύσιος)

8. Κοσμήτορας Σχολής Χη.Μη.Περ.: Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία (Αναπλ. Κοσμήτορα: Καθ. Γεντεκάκης Ιωάννης)

9. Κοσμήτορας Σχολής Αρ.Μηχ.: Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Αλκέτας (Αναπλ. Κοσμήτορα: Καθ. Σκουτέλης Νικόλαος)

10. Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.: Καζάσης Φώτιος

11. Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.: Ροτόντο Παυλίνα

12. Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού:  Αποστολάκης Περικλής

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

1. Πρύτανης: Καθηγητής  Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

2. Αντιπρύτανης: Αναπληρωτής Καθηγητής Λαγουδάκης Μιχαήλ

3. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος

4. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ

5. Κοσμήτορας Σχολής Μ.Π.Δ.: Καθηγητής Τσουρβελούδης Νικόλαος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Κων/νος Ζοπουνίδης)

6. Κοσμήτορας Σχολής Μηχ.Ο.Π: Καθηγητής Μανούτσογλου Εμμανουήλ (Αναπλ. Κοσμήτορα: Αντώνιος Βαφείδης)

7. Κοσμήτορας Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.: Καθηγητής Λιάβας Αθανάσιος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Μιχαήλ Πατεράκης)

8. Κοσμήτορας Σχολής Μη.Περ.: Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ (Αναπλ. Κοσμήτορα: Γεώργιος Καρατζάς)

9. Κοσμήτορας Σχολής Αρ.Μηχ.: Καθηγητής Προβιδάκης Κωνσταντίνος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Δημήτριος Κανδυλάκης)

10. Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.: Ανέστης Γεώργιος

      (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Σφακιωτάκης Στυλιανός)

11. Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.: Παντίδου Αριάδνη

      (αναπληρωτής εκπρόσωπος: ------ )

12. Εκπρόσωπος μελών Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού:  Κοκονά Ελένη  (όχι από 6.08.2021 και μετά)

     (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Ψαρράς Θεμιστοκλής) (όχι από 06.08.2021 και μετά)

(Α' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου)

(Β' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου)

 

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

(Α΄ Πράξη Ανασυγκρότησης Συγκλήτου) από 02.12.2019

1. Πρύτανης: Καθηγητής  Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

2. Αντιπρύτανης: Αναπληρωτής Καθηγητής Λαγουδάκης Μιχαήλ

3. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος

4. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ

5. Κοσμήτορας Σχολής Μ.Π.Δ.: Καθηγητής Τσουρβελούδης Νικόλαος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Κων/νος Ζοπουνίδης)

6. Κοσμήτορας Σχολής Μηχ.Ο.Π: Καθηγητής Μανούτσογλου Εμμανουήλ (Αναπλ. Κοσμήτορα: Αντώνιος Βαφείδης)

7. Κοσμήτορας Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.: Καθηγητής Λιάβας Αθανάσιος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Μιχαήλ Πατεράκης)

8. Κοσμήτορας Σχολής Μη.Περ.: Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ (Αναπλ. Κοσμήτορα: Γεώργιος Καρατζάς)

9. Κοσμήτορας Σχολής Αρ.Μηχ.: Καθηγητής Προβιδάκης Κωνσταντίνος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Δημήτριος Κανδυλάκης)

10. Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.: Ανέστης Γεώργιος

      (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Σφακιωτάκης Στυλιανός)

11. Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.: Παντίδου Αριάδνη

      (αναπληρωτής εκπρόσωπος: ------ )

12. Εκπρόσωπος μελών Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού:  Κοκονά Ελένη

     (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Ψαρράς Θεμιστοκλής)

 

Σύνθεση της Συγκλήτου από 03/09/2018 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

1. Πρύτανης: Καθηγητής  Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

2. Αντιπρύτανης: Αναπληρωτής Καθηγητής Λαγουδάκης Μιχαήλ

3. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος

4. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ

5. Κοσμήτορας Σχολής Μ.Π.Δ.: Καθηγητής Τσουρβελούδης Νικόλαος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Κων/νος Ζοπουνίδης)

6. Κοσμήτορας Σχολής Μηχ.Ο.Π: Καθηγητής Μανούτσογλου Εμμανουήλ (Αναπλ. Κοσμήτορα: Αντώνιος Βαφείδης)

7. Κοσμήτορας Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.: Καθηγητής Λιάβας Αθανάσιος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Μιχαήλ Πατεράκης)

8. Κοσμήτορας Σχολής Μη.Περ.: Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ (Αναπλ. Κοσμήτορα: Γεώργιος Καρατζάς)

9. Κοσμήτορας Σχολής Αρ.Μηχ.: Καθηγητής Προβιδάκης Κωνσταντίνος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Δημήτριος Κανδυλάκης)

10. Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π.: McKay Anne

     (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Χαραλαμπίδης Γεώργιος)

11. Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.: Κρητικάκης Γεώργιος

      (αναπληρωτής εκπροσωπος: Διακολουκάς Βασίλειος)

12. Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.: Παντίδου Αριάδνη

      (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Ψυχής Σπυρίδων)

13. Εκπρόσωπος μελών Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού:  Κοκονά Ελένη

     (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Φραγκομιχελάκη Δωροθέα)

14. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υπ. Διδακτόρων:  -----------------------------

     (αναπληρωτής εκπρόσωπος: -------------------------- )

15. Εκπρόσωπος προπτυχιακών Φοιτητών: ----------------------------------------

 

 

Γραμματεία Συγκλήτου: Δήμητρα Χαβρέ

Τηλέφωνο: 28210 37761

Φαξ: 28210-37843

Email: dchavre@tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012