Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Δ.Α.ΣΤΑ. σε επιχειρήσεις και οργανισμούς εστιάζονται στις επιμέρους δομές της και είναι οι εξής:

Πρακτική άσκηση φοιτητών

Μπορείτε να προσφέρετε θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών στην επιχείρηση ή το φορέα σας. Περισσότερες πληροφορίες...

Συμμετοχή σε δραστηριότητες επιχειρηματικότητας

Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες που διοργανώνει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες... 

Προσφορά θέσεων εργασίας

Μπορείτε να προσφέρετε θέσεις εργασίας στους φοιτητές όλων των τμημάτων του Ιδρύματος. Περισσότερες πληροφορίες...

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012