Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Δ.Α.ΣΤΑ. σε επιχειρήσεις και οργανισμούς εστιάζονται στις επιμέρους δομές της και είναι οι εξής:

Πρακτική άσκηση φοιτητών

Μπορείτε να προσφέρετε θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών στην επιχείρηση ή το φορέα σας. Περισσότερες πληροφορίες...

Προσφορά θέσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν νέα στελέχη μπορούν να καταχωρήσουν τη θέση εργασίας που προσφέρουν. Περισσότερες πληροφορίες

Συμμετοχή σε δραστηριότητες επιχειρηματικότητας

Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες που διοργανώνει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες... 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012