Υπηρεσίες προς Φοιτητές

Η Δ.Α.ΣΤΑ. προσφέρει υπηρεσίες στους φοιτητές & αποφοίτους του Ιδρύματος στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Πρακτική άσκηση

Στα πλαίσια της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας συντονίζεται και υλοποιείται η πρακτική άσκηση φοιτητών. Περισσότερες πληροφορίες...

Διασύνδεση & Σταδιοδρομία

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος. Περισσότερες πληροφορίες...

Επιχειρηματικότητα

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Περισσότερες πληροφορίες...

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012