Το Πολυτεχνείο Κρήτης σε αριθμούς

Ακαδημαϊκά

5 Σχολές

 

Εργαστήρια: 57

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012