Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης του Ιστότοπου & του Πληροφοριακού Συστήματος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Έκδοση της 08 Δεκ 2012

Ο διαδικτυακός τόπος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (εφεξής Δ.Α.ΣΤΑ.) http://www.tuc.gr/dasta ανήκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού μπορεί να προσφέρει σε όλους τους χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες κυρίως ενημέρωσης, εύρεσης, πλοήγησης, θέασης και χρήσης πληροφορίας, κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνίας και ενημέρωσης καθώς και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν τo πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων στο παρόν, όρων χρήσης. 

Άρθρο 1

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ. αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο της Δ.Α.ΣΤΑ. και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. 

Άρθρο 2

Το Πολυτεχνείο Κρήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους. 

Άρθρο 3

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου, το Πολυτεχνείο Κρήτης δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών και να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΑΣΤΑ.

Άρθρο 4

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. 

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. 

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση, όπως επίσης και για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών προσδιορισμού θέσης του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Άρθρο 5

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο της Δ.Α.ΣΤΑ., εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη του ίδιου του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα. 

Άρθρο 6

Ο τελικός χρήστης και επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας: 

     
  1. ο χρήστης δεν μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς πρόσβασης, 
  2. απαγορεύονται τα μηνύματα για παράνομο λογισμικό, λογισμικό εξουδετέρωσης προστασίας, ή αυτά που αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου, 
  3. απαγορεύονται τα υβριστικά μηνύματα, μηνύματα μίσους ή ρατσιστικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα ή περιεχόμενο που μπορεί να θίγει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φήμη των χρηστών του της Δ.Α.ΣΤΑ ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, 
  4. τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις Διαχειριστών (Administrators) του διαδικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ θα πρέπει να υποβάλλονται με μήνυμα στον Διαχειριστή – μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dasta<στο>lists.tuc.gr – και όχι δημόσια, 
  5. o τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η γνωστοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών που οι χρήστες μπορεί να προσφέρουν θα καθορίζεται από τον κώδικα δεοντολογίας του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. 
  6. o χρήστης θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στους κανόνες Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Μελών. 

Άρθρο 7

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

Άρθρο 8

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Το Πολυτεχνείο Κρήτης διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. 

Άρθρο 9

Όλο το παρόν υλικό του διαδικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ. προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121 ΦΕΚ 25, 4/3/1993). Δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Δ.Α.ΣΤΑ. ο δανεισμός, η πώληση, η ενοικίαση, η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, η μετάφραση, η προσαρμογή, η διασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, με φωτοαντίγραφα ή άλλους τρόπους, οποιουδήποτε μέρους αυτού του site, εκτός των εξαιρέσεων που ορίζουν επακριβώς οι Παράγραφοι 1 και 2, Άρθρο 43 του Ν.2121. 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012