Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ανά την Ελλάδα

 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

http://elearn.elke.uoa.gr/moke

Ελληνικο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο:

http://mke.eap.gr

Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

http://sites.ionio.gr/mke

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

http://www.mke.aueb.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

http://dasta.uowm.gr/innovation/index.php

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

http://www.moke.uth.gr

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

http://dasta.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=155:2011-11-11-08-39-41&catid=39:2011-09-10-07-29-56

Πανεπιστήμιο Πατρών:

http://www.innovation.upatras.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς:

http://www.mokep.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας:

http://dasta.ucg.gr/?q=node/22

 

T.E.I. Αθηνών:

http://www.moke.teiath.gr/moke/Wiki.jsp?page=Main

A.T.E.I. Θεσσαλονίκης:

http://www.mke.teithe.gr

T.E.I. Ιoνίων Νήσων:

http://www.teiion.gr/index.php/el/---a-.html

T.E.I. Καβάλας:

http://dasta.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/structures/innovation-enterpreneurship.html

T.E.I. Κρήτης:

http://dasta.teicrete.gr/dasta/mke

T.E.I. Λάρισας:

http://mke.teilar.gr/mke.html

Τ.Ε.Ι. Μεσσολογίου:

http://www.moke.teimes.gr

T.E.I. Σερρών:

http://moke.teiser.gr

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--