Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Best Free Reference Web Sites Combined Index

Η ALA (American Library Association) σε συνεργασία με την MARS (Machine-Assisted Reference Section Committee) και την RUSA (Reference and User Services Association) παρουσιάζουν ένα ευρετήριο με sites ελεύθερης πρόσβασης, τα οποία ήρθαν πρώτα στην κατατάξη με βάση τις αναφορες που έχουν γίνει για αυτά τα έτη 1999-2014. Περιλαμβάνονται δικτυακοί τόποι με περιεχόμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος αλλά και δικτυακοί τόποι γνωστών εμπορικών οίκων. Παρατίθενται αλφαβητικά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012