Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Οργάνωση Συλλογής Βι.Κε.Π - Χωροθέτηση

Το υλικό της της Βι.Κε.Π. οργανώνεται στις παρακάτω συλλογές ως εξής

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012