Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Οργάνωση Συλλογής Βι.Κε.Π - Χωροθέτηση

Το υλικό της της Βι.Κε.Π. οργανώνεται στις παρακάτω συλλογές ως εξής

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012