Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Οργάνωση Συλλογής Βι.Κε.Π - Χωροθέτηση

Το υλικό της της Βι.Κε.Π. οργανώνεται στις παρακάτω συλλογές ως εξής

Κύρια συλλογή Κτίριο Ε1
Βιβλιοδετημένοι τόμοι περιοδικών Κτίριο Δ1
Οπτικοακουστικό Υλικό Κτίριο Δ1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012