Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Η Κλειστή Συλλογή (Reserve Collection) δημιουργήθηκε ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό μεγάλης ζήτησης, από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Περιλαμβάνει έντυπο υλικό όπως βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, νομοθεσία που αφορά τις διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος κ.λπ., τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πίσω από τον πάγκο δανεισμού, καθώς και μη έντυπο υλικό, όπως cd-roms.

Στην Κλειστή Συλλογή εντάσσεται υλικό που ανήκει στην Κύρια Συλλογή της Βι.Κε.Π. κατόπιν αιτήσεως του διδακτικού προσωπικού ή προορίζεται εξ' αρχής για να τοποθετηθεί εκεί. Πρόκειται κυρίως για υλικό που συστήνεται ως βιβλιογραφία για την εκπόνηση εργασιών ή συμβολή στην εξεταστέα ύλη μαθημάτων. Η διάρκεια παραμονής του σε αυτήν καθορίζεται από τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να έχουν έρθει σε συνεννόηση με την Βι.Κε.Π.τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν γνωστοποιήσουν τις λίστες συνιστώμενης βιβλιογραφίας στους φοιτητές, ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα η Κλειστή Συλλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Ένταξης Βιβλίου στη Κλειστή Συλλογή και να την καταθέσουν υπογεγγραμμένη στο γραφείο εξυπηρέτησης της Βι.Κε.Π.

Το έντυπο υλικό της Κλειστής Συλλογής δεν δανείζεται. Διατίθεται μόνο για μελέτη εντός του χώρου της Βι.Κε.Π.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012