Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Η Βι.Κε.Π. μεμονωμένα αλλά και με τη συμμετοχή της στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), εξασφαλίζει για τους χρήστες της, ποικιλία ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών.

Ο όρος ηλεκτρονικές πηγές περιλαμβάνει βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου, τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών ξένων εκδοτικών οίκων όπως Elsevier, Springer, ΙΕΕΕ, κ.λπ. Στις ηλεκτρονικές πηγές συγκαταλέγονται επίσης οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι άλλων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, καταθετήρια, πηγές ανοικτής πρόσβασης.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές εξασφαλίζεται:

  • Μέσω του δικτύου του Πολυτεχνείου Κρήτης (αναγνώριση IP διεύθυνσης του Η/Υ του χρήστη)
  • Μέσω ασύρματου δικτύου Wi-Fi & guest Wi-Fi για τους εξωτερικούς χρήστες
  • Μέσω ασύρματου δικτύου της υπηρεσίας TUC@Home (υποβάλλοντας αίτημα στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων του Πολυτεχνείου Κρήτης)
  • Μέσω της υπηρεσίας VPN (εικονικό δίκτυο) του Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Μέσω eduroam (ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίκτυο)
  • Μέσω shibboleth, της υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) της HEAL-Link, έχετε πρόσβαση, από οπουδήποτε (δηλαδή, είτε από Η/Υ που ανήκει στο δίκτυο του ιδρύματος είτε από οποιονδήποτε άλλον Η/Υ) έως και το πλήρες κείμενο άρθρων των ηλεκτρονικών πηγών, στις οποίες έχει πρόσβαση ο HEAL-Link. Μέσω shibboleth, έχετε πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link:

Single Sign On στον εκδοτικό οίκο IEEE

Υπηρεσία AAI στο Project MUSE

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Springer

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Elsevier

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Emerald

Υπηρεσία AAI στο Σύστημα διάθεσης archives των συνδρομών του HEAL-Link

 

Αναλυτικά οι ηλεκτρονικές πηγές της Βι.Κε.Π.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012