Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Αίτηση παρακολούθησης ξενάγησης στη βιβλιοθήκη και σεμιναρίου αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο

Με τη φόρμα αυτής της σελίδας μπορείτε να ζητήσετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο ηλεκτρονικών πηγών.

Η χρήση αυτής της φόρμας είναι μόνο εφικτή με τη χρήση λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η εισαγωγή του ονόματος χρήστη γίνεται χωρίς το πρόθεμα ISC\.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012