Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Νέα - Σελίδα 3 από 30

Μετά την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 534/10-2-2021) σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο…

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εθνικοί Κόμβοι Ανοικτής Πρόσβασης σε Ελλάδα και Κύπρο συνεχίζουν για τρίτη χρονιά την ενημέρωση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για…

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 454/5-2-2021) σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο…

Διαβάστε περισσότερα

Η Μονάδα Επιστοιμονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), διαθέτει στην ιστοσελίδα https://scholarly.heal-link.gr/…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της επικείμενης σύναψης σύμβασης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) με τον εκδοτικό οίκο De…

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 341/29-1-2021) σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο…

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την έκδοση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 186/23-1-2021) σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της  δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο…

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την έκδοση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 89/16-1-2021) σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της  δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο…

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την έκδοση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 30/8-1-2021) σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της  δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο…

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και αφορά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στη Βιβλιοθήκη κατά το…

Διαβάστε περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012