Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Νέα - Σελίδα 27 από 30

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που είναι υπεύθυνοι των προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ,…

Διαβάστε περισσότερα

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα για το γεγονός ότι παρόλο που το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ενημέρωσε ότι ζήτησε 9 εκ. Ευρώ από…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διάστημα των εορτών του Πάσχα και συγκεκριμένα από τη Μ. Δευτέρα 29/04/2013 έως και την Παρασκευή 10/05/2013, θα…

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να αποσαφινιστεί το γιατί δεν παρέχεται πρόσβαση σε προηγούμενα έτη (εκτός του 2013 που δεν έχει ανανεωθεί η σύμβαση) σε τίτλους…

Διαβάστε περισσότερα

e-μπλόκο στην έρευνα,  άρθρο στο protagon.gr 

του Γιώργου Μαυρωτά (Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και παλιού διεθνή…

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με ενημέρωση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), μέχρι σήμερα δεν υπήρξε εξέλιξη στο θέμα της έγκρισης του προϋπολογισμού…

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση στη συλλογή περιοδικών Lyell…

Διαβάστε περισσότερα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι συμβάσεις πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) έληξαν…

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις μεμονωμένες συνδρομές που τηρεί η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος σε περιοδικά και βάσεις δεδομένων (συνδρομές δηλαδή εκτός Συνδέσμου…

Διαβάστε περισσότερα

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους χρήστες μας ότι η πρόσβαση στο Thesaurus Linguae Graecae (TLG) έχει διακοπεί λόγω λήξης της σύμβασης του 2012. Η εν…

Διαβάστε περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012