Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Απασχόληση τεσσάρων (4) Προπτυχιακών Φοιτητών για το Έτος 2021 στη Βιβλιοθήκη

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και αφορά σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στη Βιβλιοθήκη κατά το ημερολογιακό έτος 2021 (έως 31.12.2021) στο πλαίσιο του έργου ΕΛΚΕ 81824 "Περιστασιακή απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος για την υποβοήθηση της λειτουργίας των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ (2021)". Οι προπτυχιακοί φοιτητές που θα απασχοληθούν θα πρέπει να βρίσκονται εντός του διαστήματος παροχών φοιτητικής μέριμνας (ν+2) καθ' όλη τη διάρκεια της απασχόλησης, δηλαδή αυτή τη στιγμή να βρίσκονται το πολύ στο 6ο έτος φοίτησης. Στο συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης θα βρείτε σχετικές πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα που αναφέρεται εντός της συνημμένης ανακοίνωσης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012