Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Ερωτηματολόγιο χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) Πολυτεχνείου Κρήτης

Έρευνα για την αποτύπωση της εικόνας (profile) της Βι.Κε.Π. στους χρήστες της, την πληροφόρηση που αυτοί λαμβάνουν και γενικά στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

Βοηθήστε τη Βι.Κε.Π. να γίνει καλύτερη απαντώντας στις ερωτήσεις που θα βρείτε τον σύνδεσμο https://forms.gle/VVnuXme5tXxhvoea7

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012