Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Αναφορά για το συμμετοχικό πρόγραμμα SCOAP3, για το έτος 2020

Εκ μέρους της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η σύνταξη αναφοράς με στοιχεία για τη συμβολή Ελλήνων ερευνητών σε δημοσιεύσεις του SCOAP3 για το 2020.

Το SCOAP3 είναι η κοινοπραξία που υποστηρίζει τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (High-Energy Physics) σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης. Κάθε χώρα/μέλος συμμετέχει στον προϋπολογισμό του SCOAP3 με ένα ποσό που έχει προκύψει από κατάλληλο αλγόριθμο, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο ερευνητικό στάδιο του έργου και ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των ερευνητικών δημοσιεύσεων κάθε χώρας/μέλους στο πεδίο της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τη διετία 2017-2018 αντιπροσώπευσε το 0.5% της εκδοτικής παραγωγής και βάσει αυτού του ποσοστού υπολογίστηκε η συμμετοχή της χώρας για την τριετία (2020-2022). Η χώρα μας συμμετέχει με τη συνδρομή του ΣΕΑΒ και η παρούσα αναφορά, η οποία έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της δράσης παρακολούθησης της προόδου των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, δίνει τα στοιχεία της συμμετοχής των Ελλήνων ερευνητών κατά το 2020.

Η Αναφορά για το συμμετοχικό πρόγραμμα SCOAP3 2020 είναι διαθέσιμη στη σελίδα με όλες τις αναφορές της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012