Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Ενεργοποίηση υπηρεσίας εκτυπώσεων από απόσταση (webprint) στη Βιβλιοθήκη

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία εκτυπώσεων από απόσταση (webprint) στη Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Ιδρύματος.

Οι χρήστες θα μπορούν από τον υπολογιστή τους μέσω του δικτύου VPN του Ιδρύματος και της υπηρεσίας εκτύπωσης από απόσταση webprint (https://myprint.isc.tuc.gr) να αποστέλλουν τις εκτυπώσεις τους στον εκτυπωτή της Βιβλιοθήκης. Περισσότερες οδηγίες για την υπηρεσία webprint αναφέρονται στη σελίδα https://www.tuc.gr/?id=7013.

Οι χρήστες θα μπορούν να παραλάβουν τις εκτυπώσεις τους στο ισόγειο του κτιρίου Δ1 (Βιβλιοθήκη), από τις 9:00 έως και 19:45 (ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης).

Αναφορικά με την πολιτική εκτυπώσεων στη Βιβλιοθήκη, αυτή εντάσσεται στην πολιτική χρέωσης μονάδων εκτύπωσης του Μηχανογραφικού Κέντρου του Ιδρτύματος, τηρώντας τον περιορισμό που ισχύει στη Βι.Κε.Π., δηλαδή συνολικά 50 εκτυπώσεις το μήνα για κάθε μέλος της πολυτεχνειακής κοινότητας (η χρέωση εκτύπωσης στον εκτυπωτή της Βιβλιοθήκης είναι 2 μονάδες ανά σελίδα εκτύπωσης, με έκπτωση 25% για εκτυπώσεις διπλής όψης).

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012