Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

EOSC FUTURE: Πρόσκληση σε ερευνητές για συμμετοχή σε δράσεις του EOSC

Εκ μέρους της Προέδρου του ΣΕΑΒ, καθηγήτριας Θεοδώρας Ιωαννίδου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας παρακαλέσουμε να ενημερώσετε τα μέλη των κοινοτήτων σας ότι το EOSC Future προσκαλεί ερευνητές/τριες και ενδιαφερόμενους/ες από όλα τα επιστημονικά πεδία να λάβουν μέρος στην κοινότητα χρηστών (EOSC Future User Group) που αναπτύσσει προκειμένου να υποστηρίξει τον συμμετοχικό σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud - EOSC).

Σχετικά με το EOSC: Το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας υποδομής που παρέχει στους ερευνητές υπηρεσίες που προωθούν πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης. Η προβλεπόμενη υποδομή δημιουργείται με τη συγκέντρωση υπηρεσιών από διάφορους παρόχους ακολουθώντας μια προσέγγιση ‘συστήματος συστημάτων’.

Σχετικά με το EOSC Future: Το EOSC Future είναι ένα έργο που υπηρετεί άμεσα τις ανάγκες υλοποίησης του EOSC, εστιάζοντας κυρίως στην πρακτική εφαρμογή των αρχών της ‘ανοιχτότητας’ και των FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, το έργο επιδιώκει να σχεδιάσει ένα περιβάλλον στο οποίο τα σύνολα δεδομένων της έρευνας και άλλα ερευνητικά αποτελέσματα διαλειτουργούν μεταξύ τους για την καλύτερη αξιοποίησή τους. 

Η κοινότητα χρηστών που θα δημιουργηθεί, θα συμβάλλει στην σχεδίαση και επικύρωση μελλοντικών υπηρεσιών και προϊόντων του EOSC που εξυπηρετούν τις παραπάνω απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να ενημερωθείτε σχετικά με τα κριτήρια καταλληλότητας και να υποβάλλετε την αίτησή σας, μεταφερθείτε εδώ.

Οι υποβολές αιτήσεων γίνονται δεκτές έως 15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 23:59 CEST. 

Για ερωτήσεις / απορίες, επικοινωνήστε στο: openaire[at]athenarc.gr

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012