Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Open Research Europe - πλατφόρμα για την ανοικτή δημοσίευση των αποτελεσμάτων των έργων του προγράμματος «Horizon 2020»

Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δημοσίευσης στην Open Research Europe (ORE), τον ρόλο του συγγραφέα, του κριτή και της συντακτικής ομάδας, πληροφορίες για τις ετικέτες έγκρισης των αναρτημένων δημοσιεύσεων, τι κανόνες ισχύουν για τις αναθεωρημένες εκδόσεις, πληροφορίες για τον τρόπο αναφοράς των άρθρων και των αξιολογήσεων κ.ά.

Η Open Research Europe είναι μια πλατφόρμα για την ανοικτή δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Horizon 2020», διαφόρων θεματικών πεδίων. Μέσω αυτής, οι ερευνητές/-τριες που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν εύκολα να συμμορφωθούν με τους όρους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης. Τους προσφέρει ένα μέσο δημοσίευσης για να μοιράζονται γρήγορα τα αποτελέσματα και τις ιδέες τους και, τέλος, διευκολύνεται η ανοικτή και εποικοδομητική ακαδημαϊκή συζήτηση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012