Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση BioOne Complete του εκδότη BioOne

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στη βάση BioOne Complete. Η δοκιμαστική πρόσβαση θα είναι ενεργή από τις 12 Μαρτίου έως τις 9 Μαίου 2020.
Η BioOne Complete είναι βάση που συγκεντρώνει και παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 200 συνδρομητικούς και Ανοικτής Πρόσβασης τίτλους περιοδικών, στους θεματικούς τομείς της Βιολογίας, Οικολογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών.

Επισυνάπτεται η λίστα τίτλων που περιλαμβάνονται στη BioOne.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012