Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στο portal "Statista"

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στην πύλη στατιστικών Statista. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο, ενημερωτικό φυλλάδιο, όπως και εδώ. Όλοι οι Η/Υ που ανήκουν στο δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης θα έχουν δωρεάν πρόσβαση.

Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου 2020.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012