Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Έρευνα για την Ανοικτή Πρόσβαση για μέλη ΔΕΠ και ερευνήτριες/ες

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει στην έρευνα της "Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης" του HEAL-Link Hellenic Academic Libraries Link  σχετικά με τις απόψεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού για την Ανοικτή Πρόσβαση, ως μοντέλο δημοσίευσης της επιστημονικής έρευνας.

Παρακαλούμε τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού να συμμετάσχουν στην έρευνα ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που θα λάβουν στο ιδρυματικό, ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση από σήμερα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου έως και Τρίτη 23 Μαρτίου 2021.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012