Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης για το έτος 2018

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια έργου του “Περιστασιακή απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος για την υποβοήθηση της λειτουργίας των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ (2018)”, προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές για το 2018 (λήξη απασχόλησης στις 31 Δεκεμβρίου 2018).

Περιγραφή θέσης

Οι φοιτητές θα απασχοληθούν σε βοηθητικές εργασίες όπως τοποθέτηση βιβλίων και περιοδικών στα ράφια, φωτοτύπηση υλικού από αιτήσεις διαδανεισμού.

Γενική απαίτηση, είναι η όρεξη για δουλειά, η συνέπεια και η ευγένεια.

Ειδική απαίτηση είναι ο φοιτητής/τρια να μπορεί να απασχοληθεί στη Βι.Κε.Π. κάθε μέρα (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και κατά τις απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα μετά τις 16:00,

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 να προσκομίσουν στη Βι.Κε.Π. (κτίριο Δ1- Πολυτεχνειούπολη) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • αίτηση (δίνεται από την Βι.κε.Π.)
  • φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας
  • εκκαθαριστικό εφορίας (οικογενειακού εισοδήματος), φορολογικού έτους 2016
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • βεβαίωση σπουδών του υποψηφίου, στην οποία να αναφέρεται το έτος φοίτησης
  • βεβαίωση σπουδών των αδερφών του υποψηφίου που σπουδάζουν, στην οποία να αναφέρεται το έτος φοίτησης τους
  • πιστοποιητικό αναπηρίας υποψηφίου/μελών της οικογένειάς του
  • βεβαίωση ανεργίας γονέων
  • ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέων

 

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που ορίζει το Ίδρυμα.

Ο κάθε προπτυχιακός φοιτητής/ φοιτήτρια που θα επιλεγεί, θα αμοιφθεί σύμφωνα με τις ώρες που θα απασχοληθεί, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 12 εβδομαδιαίως. Το ωρομίσθιο ανέρχεται σε 4,5 € (μεικτά).

Πληροφορίες: Μαρία Νταουντάκη (maria@library.tuc.gr), τηλέφωνο: 2821037277, ώρες 8:00 πμ έως 15:00.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012