Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Δοκιμαστική πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά του Bentham Science

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδότη Bentham Science. Η πρόσβαση αφορά έως και το πλήρες κείμενο των άρθρων για τα έτη 2000-2018 και επιτυγχάνεται μέσω των πλατφορμών Eureka Select και Ingenta Connect

Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί από σήμερα έως 3 Αυγούστου 2018.

Ο Bentham Science συγκαταλέγεται μεταξύ των STM εκδοτών, εκδίδοντας περισσότερα από εκατό περιοδικά και πληθώρα ηλεκτρονικών βιβλίων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012