Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Νέα υποδομή ομόσπονδης πρόσβασης στον εκδοτικό οίκο IEEE

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας, ανέπτυξε μια νέα υποδομή για την ομόσπονδη πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο. Η ομόσπονδη πρόσβαση δίνει τη δυνατότητα στα μέλη των ιδρυμάτων του Συνδέσμου να έχουν πρόσβαση σε συνδρομητικές πηγές δίχως να είναι στο δίκτυο του Ιδρυματός τους ή να χρειάζεται να ενεργοποιούν εικονικά δίκτυα (VPNs).

Η υποδομή βασίζεται σε οντότητες διαμεσολάβησης (SAML IdP/SP proxy) και αναπτύχθηκε με στόχο να απλοποιήσει τη συμμετοχή των μελών του Συνδέσμου σε διαδικασίες ‘single sign on’ στα συστήματα των εκδοτών. Η υποδομή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σύνδεσης που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες συνδρομές των Bιβλιοθήκων, όσο και τις κεντρικές συνδρομές του Συνδέσμου, αρκεί ο εκδότης/πάροχος να είναι μέλος της ελληνικής ομοσπονδίας.

Η νέα υποδομή διασυνδέεται σταδιακά με τα συστήματα των εκδοτών και θα λειτουργεί παράλληλα με τον υφιστάμενο μηχανισμό ομόσπονδης πρόσβασης. Ως τώρα διασυνδέεται με την πλατφόρμα της ΙΕΕΕ Xplore για την οποία δίνονται οι παρακάτω οδηγίες:

  1. Από τη σελίδα της IEEE επιλέξτε πάνω, στο κέντρο, το "Institutional Sign In".
  2. Από το αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέξτε το εικονίδιο "Shibboleth", που υπάρχει στο κάτω άκρο, δεξιά της οθόνης.
  3. Επιλέξτε είτε αλφαβητικά, είτε με αναζήτηση, το "HEAL-Link" και στη συνέχεια το "Technical University of Crete" και
  4. Δώστε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού (δηλαδή, τα στοιχεία λογαριασμού που διαθέτετε στο Μηχανογραφικό Κέντρο), και θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα της IEEE Xplore Digital Library, έχοντας πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των πηγών της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα του HEAL-Link Federation, η οποία ανανεώνεται συνεχώς.

Για ζητήματα δημιουργίας λογαριασμών χρηστών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Μηχανογραφικό Κέντρο  του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012