Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Εκστρατεία Think.Check.Submit - Πώς επιλέγω ένα αξιόπιστο περιοδικό για δημοσίευση της έρευνάς μου

Το Think.Check.Submit είναι μια εκστρατεία που παρέχει συμβουλές στο πώς να επιλέξει κάποιος το σωστό περιοδικό για να δημοσιεύσει την έρευνά του. Δηλαδή, μέσω μιας λίστας ελέγχου, θα μπορεί ο ερευνητής να αξιολογήσει τα διαπιστευτήρια ενός περιοδικού ή ενός εκδότη. Υποστηρίζεται από έγκριτες ενώσεις που προάγουν την επιστημονική επικοινωνία και την Ανοικτή Πρόσβαση, όπως DOAJ (Directory of Open Access Journals), COPE (Committee on Publication Ethics), LIBER (Association of European Research Libraries), SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), κ.α.

Αρκετό περιεχόμενο του Think.Check.Submit, διατίθεται και στα ελληνικά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012