Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στις βάσεις PsycINFO, Sociological Abstracts και Art and Architecture Archive

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στις βάσεις PsycINFO , Sociological Abstracts και Art and Architecture Archive, μέσω της Proquest.

Για την PsycINFO: Παρέχει βιβλιογραφική πρόσβαση στην παγκόσμια βιβλιογραφία ψυχολογίας από το 1800 έως σήμερα. Ευρετηριάζονται άρθρα περιοδικών, βιβλία, κ.α.

Για τη Sociological Abstracts: Παρέχει βιβλιογραφική πρόσβαση στην παγκόσμια βιβλιογραφία κοινωνικών επιστημών. Ευρετηριάζονται άρθρα περιοδικών, βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, πρακτικά συνεδρίων, κ.α.

Για την Art and Architecture Archive: παρέχει πρόσβαση έως το πλήρες κείμενο περιοδικών αρχιτεκτονικής (fine art, decorative arts, architecture, interior design, industrial design, and photography).

Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί από σήμερα έως τις 11 Νοεμβρίου 2018.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--