Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Ελεύθερη πρόσβαση σε περιεχόμενο του World Scientific Publishing

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν, δοκιμαστική πρόσβαση, μέσω αναγνώρισης της IP διεύθυνσης του χρήστη, στην πλατφόρμα του εκδότη World Scientific Publishing. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσβαση αφορά σε περιεχόμενο που έχει εκδοθεί από το 2001 κι έπειτα στα περιοδικά του εκδότη και καλύπτει αρκετούς θεματικούς τομείς.

Η δοκιμαστική πρόσβαση διαρκεί έως το τέλος Οκτωβρίου 2018.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--